ProControl býður sérhæf námskeið sem eru aðlöguð að þeirri menntunar og þekkingarþörf sem verður að vera til staðar, miðað við ákveðnar forsendur. Sem dæmi um þessi aðriði má nefna kostnaðarstjórnun, reikningshalds og skattadeild, fjármáladeild, áhættustýring, innra eftirlit , innri endurskoðun. Forsendan fyrir þessu er það að námskeiðið er aðlagað að þeirri menntun og þekkingu sem nauðsynleg er til þess að ákveðar deildir og svið sem nauðsynlegt er. Skoðað er hvaða þekkingu og menntun starfsfólkið hefur og svo bætt við þekkingu eftir þörfum. Með þessu móti fæst betri yfirsýn um þá þekkingu og menntun sem viðkomandi deild hefur og þeirri sem þarf að bæta við. Deildin/sviðið verður þá sem ein heild mun betur í stakk búin til þess að gegna sínu hlutverki í fyrirtækinu en ella.

ProControl býðir aðlöguð námskeið m.a. vegna reksturs, fjármála, reikningsskila, innri endurskoðunar, innra eftirlits, endurskoðunarnefnda, alþjóðlegir reikningsskilastaðlar, alþjóðlegir endurskoðunarstaðlar, staðlar vegna innri endurskoðunar, stjórnunar- og eftirlitskerfa, kostnaðarstjórnun og -stýring, virðismatsaðferðir og -tækni o.fl.

Verið velkomin að hafa samband og fá frekari upplýsingar um námskeiðin, netfag [email protected]   eða í síma 853-7575.

Fara efst á síðu