Þjónusta

Hagvernd

Hagvernd er sérhæfð aðlöguð þjónusta þar sem eftirfylgni er nauðsynlegur hluti að almennu rekstrarumhverfi og/eða stöðug upplýsingargjöf. Hagvernd gætir hagsmuna þinna gagnvart þriðja aðila og getur þannig komið í veg fyrir óþarfa kostnað. Hagvernd er nauðsynleg í síbreytilegu viðskiptaumhverfi.

Sjá nánar.

 

Menntun

Menntun er þjónusta á sviði símenntunar, endurmenntunar og námskeiðahalds. Almenn námskeið, fag- og sérhæfð námskeið. Bjóðum einnig ráðgjöf við úttektir á menntun, fagþekkingu, sérhæfingu sem nauðsynleg er. Rétt samsetning fagþekkingar og sérhæfingar skilar bestum árangri sem skapar samkeppnisforskot.

Sjá nánar

 

Reikningsskil

Sérhæfð og fagleg ráðgjöf um gerð og framsetningu reikningsskila m.t.t. alþjóðlegra reikningsskilastaðla (IFRS). Greiningar, úttektir og álit á reikningsskilum skv. IFRS.  og/eða íslenskum lögum. Sérhæfð og aðlöguð reikningsskila námskeið. Bjóðum stofnunum ráðgjöf sem fylgja IPSAS stöðlunum við gerð og framsetningu. Reikningsskilaúttektir og -álit.

Sjá nánar

 

Endurskoðun

Sérhæfð ráðgjöf á sviði innra eftirlits, innri endurskoðunar. Gerð, álit eða úttekt á útboðum er tengjast ytri endurskoðunar. Hlutverk og verkefni  endurskoðunarnefnda. Gerð verklagsregla, handbóka, samskipta- og umræðuatriða. Sérhönnuð námskeið og úttektir á fag- og sérþekkingu, td. vegna eininga tengdum almannahagsmunum.

Sjá nánar

 

Kostnaðarstjórnun og  -stýring

Sérhæfð þjónusta við ráðgjöf, innleiðingu og úttekt á kostnaðarstjórnun og -stýringu sem og frávikagreiningu. Er fjárfestingin hagkvæm og skilvirk? Gerum úttektir. Gæði hagnaður felst í skilvirkri kostnaðarstjórnun og forsenda þess er kostnaðarvitund.

Sjá nánar

 

Virðismat

Faglegt mat á virði fyrirtækja, rekstrar eða viðskiptavild. Gerum úttektir og álit. Aðstoðum við að meta fjárfestingarkosti. Námskeið, almenn og sérhæfð, í virðismati og virðismatsstækni. Úttektir og álit á virðismötum. Virði fyrirtækja er háð forsendum, eru  forsendurnar réttar?

Sjá nánar

 

Stjórnunar- og eftirlitskerfi

Fagleg þjónusta t.d. vegna innleiðingar og/eða úttektar á verkferlum og/eða virkni stjórnunar- og eftirlitskerfa (management control systems, MCS). MCS-kerfið er eitt af  mikilvægastustu kerfunum við daglegan rekstur, því samhæfðir verkferlar eru grunneiningar fyrir áframhaldandi rekstur.

Sjá nánar

 

Rauntíma eftirfylgni

Rauntíma eftirfygni á sviði upplýsinga, kostnaðar, árangurs, menntunar, fagþekkingar, laga og reglna ofl. Með rauntíma eftirfylgni er aukast forsendur þess að ná betri árangri, auka virkni og skapa fagmennsku í margþættu og síbreytilegu viðskipta- og rekstrarumhverfi. Rauntíma þekking skilar forskoti.

Sjá nánar

 

Fara efst á síðu